Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
06.04.2011 16:41 - БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИТЕ В Химимпорт АД
Автор: podlopioner4e Категория: Лични дневници   
Прочетен: 6563 Коментари: 0 Гласове:
51.    КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ИЛИ ФИРМАТА   . Основната сфера на дейност на “Химимпорт” АД е придобиването на дялови участия, преструктурирането и управлението на дъщерни дружества от портфейла, учредяването на нови дъщерни дружества, инвестирането в капитала и финансирането на дружества, в които “Химимпорт” АД участва.
Основните инвестиции на “Химимпорт” АД са съсредоточени в следните отрасли:
·         Финанси и застраховане ·         Пенсионно осигуряване ·         Добив на нефт и газ ·         Производство и търговия с петролни продукти ·         Изкупуване, преработка и търговия на зърнени храни и растителни масла ·         Търговия с химикали и торове ·         Авиационен транспорт и наземни дейности по обслужване и ремонт на самолети ·         Речен транспорт ·         Морски транспорт   „Химимпорт” АД е надежден бизнеспартньор на водещи световни компании, като: BASF, Celltech England, Rhone Poulenc, Sandoz, Shell, Estel Establishment, Bayer, Bio Rad (Франция), Cargill (Швейцария), Kela Laboratoria (Белгия), Plastotechnica (Италия), Exxon, Texaco (САЩ), Glencore Inv. AG, Elf Aguitaine, Sonatrach (Aлжир), Tuprash (Турция), Agrosin (Сингапур), LUK OIL, Alfred Toepfer (Германия), “Севергазпром” (Русия), Tofan (Румъния), Стаханов (Украйна), Cieh (Полша) и други компании.
В продължение на повече от 30 години “Химимпорт” АД поддържа отлични търговски отношения с различни компании и институции в Египет, Ирак, Индия, Пакистан, Тунис, Мароко и Йордания. “Химимпорт” АД традиционно подържа партньорски отношения с Дрезднер Банк, UEB, UBS, AMEX и други банки.
    2. Планиране, подготовка и реализиране на комуникациите               Много са аспектите, които определят важността на комуникационния процес в бизнес средата в XXI век. Растящата роля на комуникацията е от първостепенно значение при изграждане на професионална среда за развитие, при изграждане на корпоративната отговорност, при защита на конкурентноспособността на бизнеса. Умението да се общува ефективно с външните и вътрешните публики на една компания, да се стимулират доверието и открития диалог в управлението на една организация – по хоризонталните и вертикалните нива, е част от печелившата формула на съвременния мениджмънт. Съвременната фирмена комуникация изисква познаването и владеенето на различните форми на бизнес комуникациите: вербална, невербална, публично говорене, епистоларна. Познаването и дешифрирането на „езика на тялото” е важна част от несловестната комуникация, която мениджърите трябва да използват особено при деловите преговори, при работа с клиентите, при разрешаване на конфликти, при междукултурното общуване. Комуникацията е основен род социално информационно общуване, процес на социално взаимодействие, осъществявано чрез еднопосочно разпространяване – предаване и приемане, или взаимен обмен на съобщения. При тях се постига определена степен на взаимно разбиране между участниците. В съдържателно отношение комуникацията е разпространяване или обмен на представи, идеи, знания, чувства, настроения, нагласи и позиции, с оглед на интересите и потребностите на комуникативните субекти и обекти. Силата на комуникацията е във възможността да се допълват и влияят взаимно вербалните и невербалните символи и знаци, които въздействат върху участниците. Не можем да говорим за ефективност на общуването без двустранната комуникативна активност между комуникатора и реципиента, където се преплитат поведението и отношенията на реалните комуникационни партньори.             Общуването е неизменна част от съвременните бизнес комуникации, една от формите на човешко поведение, без която не е възможен обменът на информация. Като социално явление процесът на общуване означава не само разпространение, но и възприемане на тази информация на различни нива. В структурно отношение общуването се определя от трите взаимосвързани аспекта – комуникативе, интерактивен и перцептивен. Именно комуникативния компонент на общуването е в основата на ефективните съвременни комуникации. Той се изпразява в непрекъсната размяна на информация, която захранва и поддържа мрежата от междуличностните взаимоотношения и бизнес контакти. Като непрекъснато повтарящ се процес общуването следва няколко основни стъпки: желание за предаване на съобщение, конкретизиране на възприятието, интерпретиране, създаване на съобщението, представяне и оформяне на съобщението и кодиране, предаване на съобщението, етап на възприятие, етап на декодиране, интерпретиране на полученото съобщение, избор на сигнали за изпращане на отговор, етап на кодиране или формулиране на обратното съобщение, етап на изпращане на кодирането и обратно съобщение.             Планирането на комуникациите в Хим импорт АД е извършено на ниво проект при изготвянето на работните места, а реализацията при строителството на офиса. Основите на реализацията на комуникациите са създаването на локална мрежа и телефонна централа.   3. Значение на видовете комуникации: вербални и невербални            Принципите при невербалната комуникация са: невербалната комуникация е културно детерминирана, невербалните съобщения могат да се конфронтират с вербалните съобщения, невербалните съобщения до голяма степен безсъзнателни(подсъзнателни), невербалните канали са важни за комуникационните отношения и нагласи. Невербалната комуникация изпълнява няколко функции, провокирани от емоциите, чувствата и реакциите на техния субект: формираща (структурираща), демонстративно-изразна, маскиращо-неутрализираща и релаксираща.             Езикът на тялото е процес, в който хората, чрез разменяни телеснопластични сигнали и конкретно организиране на пространството осъществяват връзка помежду си, предават си сведения, чувства и мисли, общуват и се разбират без думи – само с помощта на телесни символи, знаци и конфигурации. В процеса на вербалната комуникация всъщност се осъществява обмен на значения. Това става главно чрез следните сигнали. ·         Проксемизми(от проксемика – оползотворяване на личностното пространство и физическата околна среда). ·         Движенията на тялото (кинетика) ·         Израженията на лицето ·         Контактът с очи или визуално взаимодействие ·         Вокализация или параезичност ·         Времевите характеристики (отношението във времето, разписанията, графиците и срещите)   Различните елементи на езика на тялото влизат в своебразни комбинации, където натежават едни значения и изпъкват други внушения, но общият резултат, когато се спазват правилата, води до ефективни бизнес комуникации, каквато е целта на всяко делово общуване между хората. Възможностите на тези видове невербални комуникации влияят по различен начин на участващите в процеса на общуване според личностните предпочитания, нагласите и въображението им. Основните модалности, предлагащи най-разпространената класификация на извънговоримите форми на общуване, обхващат: ·         Параезикова модалност (комуникация чрез интонация, паузи, междуметия) ·         Пространствена модалност (комуникация чрез лично поле, дистанции, територии и подреждания на участниците) ·         Двигателна модалност (комуникация чрез цялостната двигателна активност на човешкото тяло, мимика, пантомима) ·         Тактилна модалност (комуникация чрез допир или докосване) ·         Обонятелна модалност (комуникация чрез естествения мирис на човешкото тяло) ·         Цивилизационна модалност ( комуникация чрез дрехи, накити, козметични средства, имущество, лични принадлежности)   Предавайки точно емоционални състояния, усещания и нагласи, невербални комуникационни канали представят хората с целенасочени или спонтанни, с тенденциозни или несъзнателни реакции, които правят ефективното общуване сложно и интересно. Изследователите доказват, че всяка секунда между двама души, които комуникират с вербални и невербални символи, преминават около 10 000 единици информация. Начинът, по който един човек изглежда и се движи, съставя над 80 процента от първото впечатление за него, без нито една произнесена дума.             Според психолозите влиянието, което оказваме на околните, зависи: ·         10 процента от това, което говорим (само думи) ·         55 процента от езика на тялото (жестове, мимика и пози) ·         38 процента от начина, по който говорим (тон на гласа, интонационни модулации и различни други звуци)   Значението на езика на тялото е толкова силно, че влиянието му достига до 70 процента върху онова, което чуваме. Повече от две трети от информацията, която си разменят двама души, се предава по невербален път. Това доказва защо хората са склонни да се доверяват повече на информацията, идваща от невербалното поведение, отколкото на думите. В телесните движения и жестовете има издайнически, спонтанни, неконтролирание знаци, които информираните мениджъри винаги разчитат. Бизнес практиката е доказала, че често думите, които чуваме, не отговарят на истината, разминават се с езика на тялото, който ни дава сигнали, че трябва да внимаваме.             Предавайки съобщения, използвайки отделни или комбинирани средства, невербалната комуникация използва активно погледа, усмивката, жестовете, позата, походката, движенията на тялото и на главата, гласа, речника, облеклото, външния вид и др. Общуването в личния живот и в бизнеса използва най-активно изразите на лицето, което предава различни човешки чувства – радост, изненада, гняв, страх, тъга, отвращение. В деловото общуване владеенето и прикриването на тези чувства е част от умението да се контролира невербалната комуникация, която може да провали преговори, интервю, сделка, партньорство и, обратно – да прикрие неочаквана новина, разочарование, безразличие.             При общуването без думи в бизнеса е важно да се знае как успешно да се използва гласът, движенията на тялото, жестовете, изразите на лицето, силата на погледа и усмивката, когато се убеждава, доказва и преговаря с клиенти или партньори. Думите се допълват от личното присъствие, начинът на обличане, маниерите и др., които правят комуникацията по-убедителна или по-интересна и запомняща се. Доверието и приятната обстановка по време на бизнес срещи, дискусии, преговори, договаряния и др. се изгражда от умението да покажем гъвкав и завладяващ стил на общуване, премерени жестове и маниери, приветлив външен вид и подходящо избрано облекло.             Всичко това изисква предварително изучаване и подготовка за професионално поведение на мениджърите при невербални комуникации. Главните опорни точки (начин на ръкостискане, разстояние при общуване, задържане на погледа, избрани жестове, емоционално състояние, работната атмосфера, липсата на дразнители и др.) имат свои константи и познанията за тяхното „подреждане” и спазването им гарантира разбиране между комуникаторите и позитивни резултати от деловото общуване.               Човешката дейност е немислима без думите и тяхното многообразно значение за живота на хората и развитието на цивилизацията. В бизнеса вербалната (речевата или устната) комуникационна форма е свързана с представянето на съобщенията като символи, на информацията като послания, които осъществяват общуването между хората. Най-разнообразните комуникационни форми, които достигат до човека, използват петте канала на неговата сетивност (зрение, слух, обоняние, вкус и осезание), за да бъдат възприети и разбрани съобщенията, които той получава. Изследателите на делото общуването подчертават различни водещи елементи в умението да владеем устните и речевите комуникационни форми. В бизнеса средата акцентът е върху чисто прагматичната и точна цел на комуникациите – изпратеното послание да бъде правилно предадено, прието и разбрано. Като се имат предвид средствата, чрез които се извършва комуникацията, различаваме две нейни форми: устна комуникация, която е несъзнателна и спонтанна и обхваща движения, държане и поза на тялото. И двете форми са много важни и значими. В зависимост от броя на продавачите или купувачите тя бива индивидуална или масова. Всички тези видове комуникация имат свои правила. Обаче крайната им цел е да се предаде и приеме едно послание и то да бъде разбрано. Според определянето на комуникация в бизнеса и организационните дейности изисква перфектно и ефективно слушане точно толкова, колкото и перфектно и ефективно говорене. Умението, или още изкуството да се слуша другият е микс от добро възпитание, тактичност и учтивост, от една страна, себевладеене, самоконтролиране и способност за духовна и комуникационна концентрация, от друга страна, и от трета – гъвкава културна нагласа за пълноценно участие в комуникационния процес и готовност за максимално търпеливо вникване и разбиране на вербалните послания на комуникатора. Думите като най-важния инструмент на човешката комуникация са в основата на разбирането на писмената и устната реч, която може да изразява мисли, емоции, чувства, идеи и послания с желанието те да бъдат правилно разбрани и възприети при междуличностните и бизнес комуникациите. С помощта на обратната връзка се осъществява провеката за това, правилно ли е прието и разбрано първоначалното съобщение, предадено от подателя на получателя. Двата вида обратна връзка (положителна и отрицателна) – при получено и при неприето съобщение – затварят дума по дума, фраза след фраза класическия кръг на вербалната (речевата или устната) комуникационна форма. По думите на известния испански писател, поет и драматург Мануел Муньос Идалго „благодарение на силата на думите можем да съборим всички стени, всички граници, колкото и високи  и яки да са те. Няма слаби думи. Слаби и лъжливи са тези, които ги използват, за да мамят и манипулират хората...” Думите са необходими, за да се раждат легендите и приказките, за да се създават мъдреците и героите, за да се запазват песните и притчите в света на хората, които единствени познават и владеят силата им. Вербалната комуникация следователно е differentia specifica и докато я има, ще съществува и самият той. Тя се използва във всички проявления на човешката дейност, но особено силно е изразена във фолклора, религията, обредите, ритуалите и обичаите – изобщо тя е неразделна част от различните системи, начини и канали, които са предназаначени главно за предаване на богатството на традициите, на културните ценности и на културното наследство между поколенията. В личния и в професионалния си живот хората имат право на избор – какви думи да използват, как да ги предават, как да защитават посланията си. В бизнеса те предпочитат да работят и общуват с по-комуникативните и по-харизматичните личности. Това носи позитивна енергия в офиса, обединява обединява добре идеи на екипа и предизвиква у мениджърите желание за победа. Компаниите предпочитат тези служители, които изглеждат по-добре, представят се по-добре и печелят по-добре. Ключов момент във вербалната бизнес комуникация е да участваме активно в съставянето, изпращането и разбирането на посланието чре силата на устното и писменото общуване. Това изисква освен чисто професионалните качества още познания и опит, чувсвителност и емоционалност, умение да изслушваш, преди да говориш.     4. Комуникационна политика на компанията или организацията. Представяне на комуникациите с вътрешните и външните публики            Основните цели на интегрираните маркетингови комуникации и в частност на пъблик рилейшънс за активизиране на вътрешнофирмените комуникации в организацията включват максимално информиране и ангажиране на служителите в реализиране на фирмената политика. Това означава запознаване и приемане на конкретните цели на бизнес организацията. Постоянна и открита информация за тяхното осъществяване – от успехите до промблемите, стимулиране чрез добри образци на фирмено поведение и чрез публично (морално и материално) признание за постигнатите успехи на служителите, подпомагане при запознаването и усвояването на фирмената култура.             Класическите средства за общуване, които улесняват вътрешнофирмените комуникации и се използват в компаниите в цял свят са: ·         Изработване на програма за комуникационната политика на компанията. ·         Изработване на индивидуални програми за оптимизиране на комуникациите със служителите от всички нива на компанията. ·         Вътрешно фирмени обучения за комуникация и облусжване на клиенти. ·         Издаване на безплатни вътрешнофирмени вестници и списания. ·         Издаване на собствен информационен бюлетин. ·         Използване на интранет за всекидневно информиране и общуване във фирмата. ·         Дни на професионалната кариера. ·         Организиране и насърчаване на дискусии. ·         Процедури за контрол на вредните трудови практики. ·         Фирмени клубове за общуване след работно време. ·         Не формални срещи с вишия мениджмънт на компанията. ·         Вътрешни представяния на дирекции и отдели пред служители с цел представяне на приноса им в общото развитие на фирмата ·         Използване на всички официални канали за комуникация в организацията за съобщаване на важни новини ·         Представяне на месечни и годишни анализи за ефективността на вътрешнофирмените комуникации и причините за съществуването на бариери в общуването. ·         Осигуряване на действаща система за обратна връзка със служителите ·         Периодично провеждане на анкети за оценка на организацията. ·         Събиране на информация за проблемите в компанията чрез използване на неофициални канали за комуникация. ·         Популяризиране на екологични, образователни, здрави и др. акции на фирмата сред нейните служители и семейства. ·         Иницииране на социални инициативи по идеи на служители на компанията.     Външнофирмените комуникации представляват установяването и поддържането на сложни организационни отношения с други институции юридически и физически лица. Чрез тези комуникации в максимална степен се осъществяват фирмените дейности, свързани с маркетинга, рекламата, връзките с обществеността, разработването на съвместни бизнес проекти. Външнофирмените комуникации се отнасят до всекидневната работа с организации и фирми, хора и групи от хора, действащи извън конкертната трудова общност на организацията.             От своя страна външнофирмените комуникации(според своя обхват) се подразделят на национални и международни в зависимост от това, дали общуването и поддържането на деловите отношения се осъществява или с чуждестрани икономически субекти.             В големия спектър на деловото общуване с различните външни публики влизат участията на организациите в конгреси, конференции, изложения, форуми,борси, семинари, дискусии, „дни на отворените врати”. Тук се включват организирането на цялостната дейност на интегрираните маркетингови комуникации(рекламни камоании, промоции, директни продажби, PR кампании, конкурси за работа и провеждане на интервюта и фирмени презентации). Външно фирмените комуникации само на една фирма от средния бизнес обхващат десетки контакти, взаимоотношения и всекидневни комуникации със стотици институции, фирми на клиенти. Всички установени връзки с потребители, доставчици, дистрибутори, търговци, акционери и консултанти. От една страна, се преплитат с контактите с партньори от сродни фирми, общини, данъчна администрация, национално здравно осигурителна каса, социални, културни и образователни институции, медии, конкуренти и спонсори. Във външнофирмените комуникации създаването, поддържането и управлението на тази огромна база от данни, работни срещи, фирмение досиета, подготовка на делови преговор, изисква професионална компетентна работа, контролирана и подчинена на дейността на организацията и нейните цели.             Сред най-трудната част от деловото общуване на всяка една организация е изграждането и поддържането на ефективни комуникации с разнообразните външни публики. Това изисква тяхносто детайлно познаване, изучаване и разграничаване, според спецификата на дейността им и ситуирането им в публичното пространство.           5. Оценка и коментар за онлайн комуникациите - сайт на организацията, Интранет (ако има), използването (или неизползването) на социалните мрежи и като цяло новите технологии за постигане на ефективни комуникации.   Компанията има добре развит уеб сайт, интерфейсът е добър. Има представяне на компанията, както и актуални новини за нея и дейността и, така и представяне на корпоративното управление. Има отделна секция за контакти и онлайн общуване. Има отделна секция за историческото развитие на компанията. Не се използват социални мрежи за общуване или реклама. Съществува изграден локална мрежа в компанията.   6. Анализ на кризисните комуникации в организацията   При кризисни ситуации се разчита основно на вътрешно фирмените комуникации, а при кризи които са породени от външни фактори на околната среда се ползват и външно фирмените комуникации.   7.Заключение   Според мен нивото на комуникациите в компанията е добро, но биха могли да се използват и социални мрежи за подобряване на рекламата и по-добро общуване между клиентите и компанията.                                 ПРИЛОЖЕНИЕ               ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА 1.      БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИ – Доц. д-р Соня Алексиева
2.www.chimimport.bg
Гласувай:
5
0Няма коментари
Вашето мнение
За да оставите коментар, моля влезте с вашето потребителско име и парола.
Търсене

За този блог
Автор: podlopioner4e
Категория: Лични дневници
Прочетен: 86651
Постинги: 16
Коментари: 33
Гласове: 1560
Архив
Календар
«  Юни, 2018  
ПВСЧПСН
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930